Specialinredning

Solid Surface


Produktion

Med engagerad produktionspersonal och en modern maskinpark huserad på ca 6,500m2 produktionsyta har vi en svårmatchad produktionskapacitet för ett brett spektrum av inredningslösningar. Avancerad och resursstark CAD/CAM- och CNC-teknik ökar produktionskapacitet och vår förmåga att hantera krävande uppdrag. Vi arbetar tätt med vårt nätverk och underleverantörer som hjälper oss hantera volym och uppnå bästa möjliga kostnadsbild.

En del av vårt effektiviseringsarbete har gått ut på att automatisera utvalda flöden i vår produktion. Vi är därmed en av de första producenterna av specialinredning att robotisera materialhanteringen för i nuläget 1 av våra 5 CNC celler.