Privat

Företag


Produktion

Med engagerad produktionspersonal och en modern maskinpark huserad på ca 6,500m2 produktionsyta har vi en svårmatchad produktionskapacitet för ett brett spektrum av inredningslösningar. Avancerad och resursstark CAD/CAM- och CNC-teknik ökar produktionskapacitet och vår förmåga att hantera krävande uppdrag. Vi arbetar tätt med vårt Nätverk och underleverantörer som hjälper oss hantera volym och uppnå bästa möjliga kostnadsbild.