Specialinredning

Solid Surface


Service

Noas Sweden erbjuder mertjänster såsom lagerhållning, distribution, montering och eftermarknadsservice. För oss är det ett naturligt led i att vara en komplett och långsiktig partner där vårt ansvar och vilja att skapa värde för våra kunder inte slutar vid en enskild leverans.

Vi har gedigen erfarenhet och kompetens över ett brett spektrum av material och produktionstekniker men vi har fördjupat oss speciellt inom två områden. Vi är experter och ledande i Sverige inom framtidens material Solid Surface och har över 30 års erfarenhet av formpressning i olika former. Vi är del av DuPont™ Corian® Quality Network.