Specialinredning

Solid Surface

Produkter

Kontakta:

Karin Hedström
+46 (0)504-495 121

Våra egna produkter är framtagna för den offentliga miljöns höga krav men passar precis lika bra i det privata hemmet. Exklusivitet i materialval, kvalitet och design borgar för produkter som kommer vara er trogna under många år. Gemensam nämnare för alla våra produkter är detaljer i Solid Surface, företrädesvis från Dupont™ Corian®.