Blandarpaket för NOAS Tvättränna/Förskoleränna-430 – med sensor

  • Tvättställsblandare SILHOUET TOUCHLESS med hög pip , skållningsskydd
  • Kombinerad silventil och pluggventil

Vid köp av NOAS Tvättränna kan vi nu erbjuda er blandarpaket med märket Damixa. Denna kombination med hög pip och sensorfot är unik för våra Förskolerännor passar även tvättrännan VATTENLEK. Vi har utformat olika paket med rätt antal blandare och bottenventiler för de olika storlekarna av våra tvättrännor.

damixa logo - Hals Interiors