Blandarpaket för NOAS Tvättränna/Förskoleränna-430 – utan sensor

  • Tvättställsblandare SILHOUET  med hög pip
    RUB CLEAN , KROM
  • Kombinerad silventil och pluggventil

Vid köp av NOAS Tvättränna kan vi nu erbjuda er blandarpaket med märket Damixa. Vi har utformat olika paket med rätt antal blandare och bottenventiler för de olika storlekarna av våra tvättrännor.

damixa logo - Hals Interiors