Receptionsdisk – Kulturhus

Receptionsdisk tillverkad till ett Kulturhus.

See more in our gallery