Receptionsdisk – Malmö

Vi levererade en receptionsdisk till Malmö Tekniska Museum. Denna disk är tillverkad i Ask och i Corian.

Other projects that may be interesting

See more in our gallery