Administration

Johan Dahlberg

Johan Dahlberg
VD – Försäljning projekt
Email: johan@noassweden.se
Växel: 0504-49 51 00
Direkt: 0504-49 51 02
Mobil: 070-817 22 32

Claes Carlehed
Marknad & Försäljning produkter
Email: claes@noassweden.se
Växel: 0504-49 51 21
Mobil: 072-8582343

Weronica Dahlberg

Weronica Dahlberg
Administration
Email: weronica@noassweden.se
Växel: 0504-49 51 00
Direkt: 0504-49 51 01
Mobil: 070-928 08 21

Beatrice Holmberg

Beatrice Holmberg
Administration / Ordermottagare
Email: beatrice@noassweden.se
Växel: 0504-49 51 00
Direkt: 0504-49 51 15
Mobil: 070-781 24 82

Andreas Kinell

Andreas Kinell
Styrelseordförande
Email: andreas@noassweden.se
Växel: 0504-49 51 00
Mobil: 070-939 97 91