Kvalitet, Miljö och Hållbarhet

Noas jobbar mot agenda 2030 mål 12, hållbar konsumtion och produktion

Kvalitet, miljö och hållbarhet

Att värna om kvalitet, miljö och hållbarhet har med all rätt blivit allt viktigare för samhället och företag under senare år. Vi på NOAS bidrar och gör vad vi kan. Vi utmanar oss själva för att hela tiden bli bättre. När vi jobbar för en bättre miljö, god kvalitet och hållbarhet  jobbar vi också för en bättre framtid.

 

När material köps in är miljöaspekten en viktig parameter vid valet av leverantör. Vi ser hela tiden över möjligheterna att byta material i de produkter vi tillverkar till material som är cirkulära. Vi verkar för att det vi producerar i vår fabrik så långt det är möjligt. Det skall ha lång hållbarhet och vara cirkulärt. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ. Massivträ och träprodukter kommer från områden där återplantering är ett krav och där god skogsvård är en självklarhet. Allt vi köper ska vara FSC märkt. Skivmaterialet uppfyller E1 normen som innebär att skivorna klarar de högsta kraven på formaldehydavspaltning.

kvalitet, miljö och hållbarhet

I vårt design/ konstruktionsarbete använder vi Ecodesign studio för att välja och jämföra material. Detta för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom detta verktyg gör vi enkla miljöberäkningar av koldioxidekvivalent. Vi har stöd och hjälp från Cirkular hub för att hitta möjligheter till att minska vår miljöbelastning.

I vår fabrik har vi rutiner för riskhantering och underhåll, detta för att förebygga föroreningar eller annan negativ miljöpåverkan.

När våra produkter levereras till kund så skickar vi de större sändningarna oemballerat. Det emballage som används vid våra leveranser är till stor del tillverkat av återvunnet material. Vi är naturligtvis med i  näringslivets producentansvar som jobbar med återvinning.

Vi använder system och maskiner för att optimera och minska materialåtgång. Detta för att minska spillmaterial i vår produktion. Vi arbetar med verktyg och processer inom LEAN för att effektivisera vår produktion.

Allt vårt avfall sorterar vi i specifika och uppmärkta containrar som senare går till återvinning. Träspill och spån som kommer från vår tillverkning används för att värma våra lokaler och fastigheter i vårt närområde genom fjärrvärme.

Vi bevakar regelbundet att vi följer gällande lagar och regler. Vi åtar oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda, följa företagets energiförbrukning och hitta nya mer miljövänliga alternativ,  samt minimera transporter.

ISO 9001 och ISO 14001 kvalitet och miljö

 

Noas Sweden -NOAS Snickeri i Tibro AB Certifikat ISO 9001 & 14001

Kvalitetpolicy och Miljöpolicy