Produktion och Service

Vi har en engagerad produktionspersonal, en modern maskinpark på ca 6 500m2 produktionsyta och vi har en avancerad och resursstark CAD/CAM- och CNC-teknik som ökar produktionskapaciteten och vår förmåga att hantera uppdrag. Därav har vi svårmatchad produktionskapacitet för ett brett spektrum av inredningslösningar.

NOAS Maskinpark

Vi arbetar tätt med vårt nätverk och underleverantörer som hjälper oss hantera volym och uppnå bästa möjliga kostnadsbild. En del av vårt effektiviseringsarbete har gått ut på att automatisera utvalda flöden i vår produktion.

NOAS Maskinpark

Vi är därmed en av de första producenterna av specialinredning att robotisera materialhanteringen för i nuläget 1 av våra 5 CNC celler.

 

Vi har utökat vår maskinpark med en kantlistmaskin av märket SCM Stefani XD, som har en plockrobot och återmatning. Med denna investering har vi tagit ytterligare ett steg framåt i vårt automatiserings och effektiviserings-arbete.NOAS Maskinpark Vi har högre kapacitet än tidigare samtidigt som vi förbättrar vår arbetsmiljö genom att tunga lyft har tagits bort. Kantlistmaskinen går nu förfullt med detaljer till spännande inrednings projekt.

 

Vi erbjuder också tjänster såsom lagerhållning, distribution, montering och eftermarknadsservice. För oss är det ett naturligt led i att vara en komplett och långsiktig partner där vårt ansvar och vilja att skapa värde för våra kunder inte slutar vid en enskild leverans.

Filmer