Öppettider: Måndag-Torsdag 06.30-16.30 Fred: 06.30-13.30

Detta händer på NOAS

Underleverantör

Underleverantör

 

I vårt koncept som underleverantör är det kundens behov som styr vad vi gör och hur vi gör det. Vi agerar partner i utvecklingsprojekt ,delar eller i helhet, av produkt eller tjänst och sköter även i många av fallen hela den logistiska kedjan, från lagerhållning till leverans ut till era kunder.

De stora jobben, komplicerade uppdragen och de snabba leveranserna hjälper vi er med. Vi har resurser i maskiner, lokaler, personal och framförallt kunskap. Många års erfarenhet som underleverantör har gjort företaget till en av branschens mest effektiva producenter i området.

Kontakta vårt säljteam för ditt uppdrag