Öppettider: Måndag-Torsdag 07.00-16.30 Fred: 07.00-13.30

Detta händer på NOAS

Underleverantör

Underleverantör

 

I vårt koncept som underleverantör är det kundens behov som styr vad och hur vi gör det.

Vi agerar partner i ert utvecklingsprojekt, delar eller i helhet av produkt eller tjänst. Vi sköter även i många av fallen hela den logistiska kedjan, från lagerhållning till leverans ut till er kund.

Vi hjälper er med de stora jobben, komplicerade uppdragen och de snabba leveranserna .Vi har resurser i maskiner, lokaler, personal och framförallt kunskap. Många års erfarenhet som underleverantör har gjort NOAS till en av branschens mest effektiva producenter.