COVID-19

Coronaviruset påverkar oss alla!

Vår verksamhet pågår som vanligt och vi har sett över risker i vår närhet och vidtagit åtgärder för att säkra upp fortsatt produktion i våra lokaler.

Vi följer utvecklingen och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer.

Om det uppstår större ändringar i vår omvärld som påverkar våra leveranser kommer vi att meddela det till berörda parter.

Vi hoppas nu att denna tid av osäkerhet blir så kort som möjligt och att allt återgår till det normala igen.

Har ni några frågor så hör gärna av er till oss.

Ta hand om er!

#hållsverigelevande