Öppettider: Fabrik: Mån-Tors 06.30-16.00 Fred 06.30-13.00 Kontor: Mån-Fred 07.00-16.30

Följ oss på Instagram @noassweden

Legotillverkning

Som legotillverkare är det era behov som styr vad vi gör och hur vi gör det. Vi agerar partner i utvecklingsprojekt men även som underleverantör av del eller helhet av produkt eller tjänst. Vi sköter även i många av fallen hela den logistiska kedjan, från lagerhållning till leverans ut till era kunder.

Vi kan hjälpa er med de stora jobben, komplicerade uppdragen och snabba leveranser. Vi har resurser i maskiner, lokaler, personal och framförallt kunskap. Många års erfarenhet har gjort företaget till en av branschens mest effektiva producenter i området.

För mer information kontakta vår Johan Dahlberg