Öppettider: Fabrik: Mån-Tors 06.30-16.00 Fred 06.30-13.00 Kontor: Mån-Fred 07.00-16.30

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Legotillverkning / Underleverantör

Som legotillverkare är det era behov som styr vad vi gör och hur vi gör det. Vi agerar partner i utvecklingsprojekt men även som underleverantör av del eller helhet av produkt eller tjänst, samt sköter även i många av fallen hela den logistiska kedjan, från lagerhållning till leverans ut till era kunder.

De stora jobben, komplicerade uppdragen och de snabba leveranserna hjälper vi er med. Vi har resurser i maskiner, lokaler, personal och framförallt kunskap. Många års erfarenhet har gjort företaget till en av branschens mest effektiva producenter i området.

För mer information kontakta vår Johan Dahlberg