NOAS i samarbete med MedicSolution

Våra operationsvaskar till Löwenströmska

Detaljerna som bekräftar genomgående kvalitet

I samband med att MedicSolution flyttade åtta operationsmoduler från Södersjukhuset till Löwenströmska sjukhuset installerades NOAS operationsvaskar. För att få till ett så bra arbetssituation för operationslagen på Löwenströmska som möjligt så var handtvätt en viktig fråga att lösa och därför installerades två dubbelvaskar på vardera sida av passagerummet in till operationssalarna.

MedicSolution fick i uppdrag av Locum att flytta de åtta operationsmodulerna, som består av tre operationssalar, från Södersjukhuset till Löwenströmska sjukhuset. Operationssalarna som består av prefabricerade moduler tillverkades av MedicSolution 2015 och levererades till Karlskoga sjukhus. 2018 köpte Locum de åtta operationsmodulerna och de flyttades med MedicSolutions hjälp till Södersjukhuset.

När modulerna skulle återbrukas igen och flyttas till Löwenströmska behövde de uppdateras och vissa justeringar gjordes. Bland annat installerades operationsvaskar från NOAS.
– För oss är det viktigt att varje del håller högsta kvalitet och klarar de högt ställda krav vi och regelverket har. Våra moduler är robust konstruerade för att hålla i över 50 år och att flyttas så många gånger det behövs för att bidra med vårdkapacitet där behovet är som störst. Därför valde vi vaskar från NOAS som vi vet håller en hög kvalitet och klarar de högt ställda kraven vi har, säger Kenneth Helgesson, CTO på MedicSolution.

För MedicSolution är leverantörerna avgörande för att klara att leverera högkvalitativa nyckelfärdiga modulära byggnationer inom sjukvård och forskning. Varje leverantör måste hålla högsta standard och vara experter på sina delar för att slutresultatet ska bli riktigt bra. NOAS är en av dessa leverantörer som skapar helheten. Att leverera operationsvaskar kan ses som en detalj i en hel modul, men likväl en leverans som bekräftar en genomgående hög kvalitet.
– Varje detalj i våra moduler skapar helheten i den produkt vi levererar. Operationsvaskarna är viktiga och till och med avgörande för att undvika smittspridning och minska riskerna för infektioner vid operation, säger Kenneth Helgesson.

Vi på NOAS är glada att få vara leverantör till MedicSolution och projektet med våra operationsvaskar i kompositmaterialet Corian som är por- & giftfritt och som uppfyller sjukvårdens krav på hållbarhet, hygien och rengöring. Produkterna är slitstarka och sammanfogade utan synliga skarvar och är resistenta mot mögel, smuts och bakterier och lätta att underhålla och rengöra utan starka rengöringsmedel.

Produkterna går också att rekonditionera, för efter ett antal år blir även en utsatt yta påverkad och då kan vår specialutbildade personal se till att ytan återfår sitt ursprungliga utseende.  vilket gör att livslängden på produkterna förlängs.