NOAS Sweden – NOAS Snickeri i Tibro AB är nu certifierade ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Den 18 Juni 2021

 

ISO 9001 och ISO 14001

Av de uppgifter som framkommit vid revisionen beslutar BMG TRADA Certifiering AB meddela att NOAS Sweden med registrerad firma Noa:s Snickeri i Tibro AB:s, ledningssystem är i överensstämmelse med standarderna SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Ledningssystemet omfattar verksamheten (scopet) enligt följande lydelse:
Projektledning, konstruktion, produktion och lagerhållning av inredningslösningar i trä, träfibermaterial och solid surface, i första hand för offentliga miljöer
Project management, construction, production, and storage of interior solutions in wood-based materials and solid surface for public environments mainly for the Nordic market.

Se certifikat här: