Blandarpaket-Operation med spak

  • Operationsblandare Mora Clinic -med spak
  • Utloppspip, fast Längd 150 mm
  • Silventil
Vid köp av NOAS Operationsvaskar i Corian kan vi nu erbjuda blandarpaket med produkter från FM-Mattsson.