Väggbeklädnad och pelare

Väggbekädnad i parkeringshus, tunnelbana, operationssalar, dagkirurgi, MR-sal, och badrum. Materialet är Corian, polerad semiblank. Pelare i tunnelbana (material Corian) och i entré på sjukhus (material Kerrock)

Other projects that may be interesting

See more in our gallery