Vi jobbar mot Agenda 2030 mål 12, hållbar konsumtion och produktion.

Allt vi producerar innebär en miljöpåverkan som vi har möjlighet att minimera. Vi verkar för att det vi producerar i vår fabrik skall ha lång hållbarhet och vara cirkulärt så långt det är möjligt . Ständiga förbättringar är en naturlig del i vår verksamhet och vi utmanar oss själva för att hela tiden bli bättre.
Under hösten har vi påbörjat en process för att under året 2021 införa miljöledningsystem ISO 14001:2015

Läs mer om vår resa till hållbar konsumtion och produktion.

Positionerar sig på marknaden genom hållbarhetsarbete