Miljö och Hållbarhet

Noas jobbar mot agenda 2030 mål 12, hållbar konsumtion och produktion

Ständiga förbättringar är en naturlig del i vår verksamhet. Vi utmanar oss själva för att hela tiden bli bättre.

Vi ser hela tiden över möjligheterna att byta material i de produkter vi tillverkar till material som är cirkulära. Vi verkar för att det vi producerar i vår fabrik skall ha lång hållbarhet och vara cirkulärt så långt det är möjligt.

Vi använder Ecodesign studio som ett verktyg för att bland annat minska vår koldioxidpåverkan.

I vårt design/ konstruktionsarbete använder vi Ecodesign studio för att välja och jämföra material för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi kan genom detta verktyg bland annat göra enkla miljöberäkningar av koldioxidekvivalent.

Vi har stöd och hjälp från Cirkular hub för att hitta möjligheter till att minska vår miljöbelastning.

Genom att använda system och maskiner för att optimera och minska materialåtgång så strävar vi efter att minska eventuellt spillmaterial i vår produktion och på det sättet minska avfall som går till deponi.

Vi arbetar med verktyg och processer inom LEAN för att effektivisera vår produktion.

Träspill och spån som kommer från vår tillverkning används för att värma våra lokaler samt fastigheter i vårt närområde genom fjärrvärme.

Noas har påbörjat processen för att under första halvåret 2021 införa miljöledningsystem ISO 14001:2015

 

Läs mer om vårt arbete här:

Positionerar sig på marknaden genom hållbarhetsarbete