Miljö och Hållbarhet

Vi jobbar för en bättre miljö och för en bättre framtid!

Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och att hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Miljöarbetet sker kontinuerligt och i förebyggande syfte.Vi håller oss uppdaterade av vad som är viktigt för miljön genom t ex utbildningar och studiebesök.

Allt trä och solid surface-material som sorteras bort från produktionen försöker vi att få in i produktionen igen.Vi strävar efter att använda produkter som uppfyller våra miljökrav i produktionen. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt. Sopsortering sker i största möjliga mån då avfallet hanteras i olika kategorier.

Vi fräschar upp och reparerar projekt som vi har levererat innan. Se Hållbarhet och reparation

Viktigt för oss är att alla våra egna produkter är bedömda av Byggvarubedömningen och av Sunda Hus Miljödata med bedömningen A.

 

 

Vi är medlemmar och samarbetar med NCSH för en bättre och hållbar sjukvård

Nordic Center for Sustainable Healthcare