Kvalitet, Miljö och Hållbarhet

Noas jobbar mot agenda 2030 mål 12, hållbar konsumtion och produktion

Att värna om vår miljö har med all rätt blivit allt viktigare för samhället och företag under senare år. Vi på NOAS bidrar och gör vad vi kan. Vi utmanar oss själva för att hela tiden bli bättre. När vi jobbar för en bättre miljö jobbar vi också för en bättre framtid.

 

 

När material köps in är miljöaspekten en viktig parameter vid valet av leverantör. Vi ser hela tiden över möjligheterna att byta material i de produkter vi tillverkar till material som är cirkulära. Vi verkar för att det vi producerar i vår fabrik så långt det är möjligt skall ha lång hållbarhet och vara cirkulärt. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ. Massivträ och träprodukter kommer från områden där återplantering är ett krav och god skogsvård är en självklarhet. Allt vi köper ska vara FSC märkt. Skivmaterialet uppfyller E1 normen som innebär att skivorna klarar de högsta kraven på formaldehydavspaltning.

I vårt design/ konstruktionsarbete använder vi Ecodesign studio för att välja och jämföra material för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi kan genom detta verktyg göra enkla miljöberäkningar av koldioxidekvivalent. Vi har stöd och hjälp från Cirkular hub för att hitta möjligheter till att minska vår miljöbelastning.

I vår fabrik har vi har rutiner för riskhantering och underhåll så att föroreningar eller annan negativ miljöpåverkan förebyggs.

När våra produkter levereras skickar vi alla större sändningar oemballerat och det emballage som används är till stor del tillverkat av återvunnet material. Vi är naturligtvis med i FTI-registret som jobbar med återvinning.

Genom att använda system och maskiner för att optimera och minska materialåtgång så minskas spillmaterial i vår produktion. Vi arbetar med verktyg och processer inom LEAN för att effektivisera vår produktion.

Allt vårt avfall sorterar vi i specifika och uppmärkta containrar som senare går till återvinning. Träspill och spån som kommer från vår tillverkning används för att värma våra lokaler samt fastigheter i vårt närområde genom fjärrvärme.

Vi bevakar och följer regelbundet upp att vi följer gällande lagar och regler och vi åtar oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda, följa företagets energiförbrukning och att hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

ISO 9001 och ISO 14001

 

Noas Sweden -NOAS Snickeri i Tibro AB Certifikat ISO 9001 & 14001