NOAS Swedens produkter i Europa!

Under våren och hösten har vi växt genom nya återförsäljare och samarbetspartners i Europa!

NOAS Swedens produkter i Europa! Våren började med Covid 19 och som var ödeläggande för många. På samma tid så började vi vår resa  tillsammans med nya återförsäljare och samarbetspartners både i Sverige , Norden och i Europa. Vi har idag återförsäljare i Finland, Norge, Estland och Island.  Vi har även samarbetsparners inom medicinsk utrustning både i Sverige och Nederländerna.  Det är varierande försäljning av våra produkter som tvättrännor, handfat och operationsvaskar, med den tyngsta försäljningen utanför Sveriges gränser är våra operationsvaskar i Corian.

Vi levererar idag NOAS produkter till Finland, Norge, Estland, Tyskland, Nederländerna , Storbritannien och Island.