Inredning för Sjukhus i Västra Götaland

Ett sjukhus i Västra Götaland har byggt till och byggt nytt och blev klart under 2023. NOAS har tillverkat och levererat handfat , mottagningsdiskar, spaljé, fallskydd, glasparti och panel på väggar i entré och trapphus. Handfaten är specialtillverkade som uppfyller kundens önskemål, behov och sjukvårdens krav på hygien, hållbarhet och cirkulärt. Material vi bland annat tillverkat i är Corian Solid Surface för handfaten, massiv ek för panel, spaljé, mottagningsdiskar m.m.

Other projects that may be interesting

See more in our gallery