Solid Surface

Solid Surface har fått sitt namn genom att vara ett porfritt kompositmaterial med mycket hög slitstyrka och fördelaktiga hygienegenskaper. Materialet kan i utseende imitera trä, sten och andra naturliga material, men med många fördelar som de naturliga materialen inte kan matcha. Solid Surface komposit lämpar sig mycket väl för formpressning som ger närmast obegränsade möjligheter för vilka former och lösningar som kan skapas. Materialet kan också skarvas på sätt som gör att fogar blir osynliga. Även rent bokstavligt är Solid Surface komposit det gränslösa materialet och tillverkas av mineraler, akryl och pigment. Materialet framställs typiskt i skivor som sedan bearbetas i produktion och vid installation.

Vi använder oss av varumärken som Corian, Meganite, Hi-Macs, Hanex, Staron och Kerroc . Vi väljer det som passar bäst för ändamålet.  Corian har vi valt för våra egna produkter som är tvättrännor, operationsvaskar och handfat