Storskogen förvärvar Noas Sweden

2019-03-05

Storskogen förvärvar NOAS Snickeri i Tibro AB Köpet av NOAS är Storskogens fjärde förvärv under 2019 och blir därmed det femtonde innehavet i Storskogen 3 Invest AB. Storskogen har under mars förvärvat 100% av aktierna i NOAS Snickeri AB. Företaget grundades 1996 och är idag nordisk ledare inom solid surface och specialbyggd inredning. NOAS producerar inredning till hotell, butik, restaurang och andra offentliga miljöer, där vår styrka ofta är att vara problemlösaren som får sakerna att falla på plats. Inom området solid surface tillverkar vi förutom inredning också komponenter och produkter i större volymer till partners. Verksamheten finns i Tibro och har idag ca 40 anställda. Under det senaste räkenskapsåret redovisade bolaget en omsättning om ca 84 Mkr.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat NOAS Snickeri AB. Det är ett välskött bolag med en fin historik och är starka i sin nisch. NOAS tillför en ny dimension inom vårt industrisegment. Vi ser fram emot att utveckla detta välskötta och lönsamma bolag tillsammans med medarbetarna” säger Ronnie Bergström.

”Företagets möjligheter att fortsätta växa och utvecklas i positiv anda har på alla sätt infriats med Storskogen som ägare. En långsiktig och driven ägare ser vi som mycket positivt” säger VD Joakim Zabel.

”Det känns personligen väldigt skönt att som grundare av bolaget lämna över till en så stabil och trygg ägare” säger Johan Dahlberg tidigare VD och delägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Joakim Zabel, + 46 (0) 70-779 64 70, joakim@noassweden.se Ronnie Bergström, + 46 (0) 70-259 38 00, ronnie@storskogen.com Om Storskogen Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 32 fristående företag med en samlad omsättning på ca 5,4 miljarder kronor.

Pressrelease-NOAS